Studenti 4. ročníku GD se distančně účastnili 3. 9. festivalu Motion designu MOUVO 2021, kde se každoročně představují ty největší autority (studia i freelancři) v oblasti Motion designu (pohyblivé 3D i 2D animaci, volného umění, reklamy i filmu).
Studenti měli možnost načerpat inspiraci z přednášek (v anglickém jazyce) a showreelů (= krátké videoportfolio) od těch nejlepších motion designérů z celého světa. (To vše s doprovodným komentářem a případným překladem od odborníka a pedagoga.)

Pro zasvěcení do základních principů této tématiky a její historie posloužila stručná prezentace, vycházející z knihy “Motion Graphic Design: Applied History and Aesthetics” od Jona S. Krasnera. Studenti tak byli schopni rozlišit, definovat a pojmenovat jednotlivé druhy a principy animace, byli obeznámeni o okolnostech jejího vzniku a historii a mimo jiné se např. i seznámili s pojmy a jejich významy, používané v televizní grafice (Bug, Trailer, Line-up, Lower third, IDs, Jingle apod.), se kterou se každodenně setkávají.

Největší inspirací pro následnou tvůrčí práci studentů byl projekt “NOT TOO LATE” od Londýnského Cookie Studia, který shlédli právě v rámci festivalu MOUVO. Tento projekt spočíval ve sbírání odpadu z moře a jeho okolí, skenování a digitalizování textur materiálů tohoto odpadu a jeho následné používání v postprodukci jako textur objektů, postav, zvířat a prostředí v jejich animaci, na ekologické téma záchrany/šetrnosti k planetě Zemi.
Naši studenti vytvářeli animace technikou Stop motion, za pomocí školního vybavení – zrcadlovky, ovládané PC softwarem Dragonframe, který slouží k zachycení jednotlivých fází (snímků) pohybu, jež po přehrání alespoň 12 snímků za sekundu vytvoří (téměř) plynulý obraz – animaci. Postprodukce tak byla již minimální a spočívala převážně v přidání úvodních a závěrečných titulků a finálního vyrenderování (uložení) animace-videosouboru.
Postprodukce probíhala v softwaru Adobe After Effects (každodenní chléb každého motion designéra), alternativně pak v softwaru Final Cut či DaVinci Resolve.
V rámci těchto softwarů se tak seznámili se základními funkcemi, které byly potřebné pro realizování jejich záměru. (Práce s časovou osou, transformace objektů, písma, klíčování, střih, práce se zvukem, jako např.: výběr vhodného audia či jeho nahrávání a následná úprava.)
Vojtěch Voborník