Studenti, zde naleznete zadání zimních klauzur pro 2. a 4. ročník všech oborů SUPŠ sv. Anežky pro druhý klauzurní týden. Níže uvedený dokument bude přístupný v pátek 11. 1. 2019 v době po 9. hodině ranní. V tu dobu naleznete na svých stránkách „Bakaláři“ příslušné heslo k otevření souboru. V případě potřeby kontaktujte Mgr. Josefa Neubauera: josef.neubauer@supsck.cz.

Zadání klauzurní práce pro 2. a 4. ročník

Přejeme hodně štěstí!