Zaměstnanci

Vedení školy:

ředitel školyIng. Martin Bustamartin.busta@supsck.cz
statutární zástupce řediteleMgA. František Postlfrantisek.postl@supsck.cz
zástupce ředitele, výchovný poradceMgr. Jan Kubešjan.kubes@supsck.cz
vedoucí odloučeného pracovištěMgr., MgA. Jan Mahrjan.mahr@supsck.cz
školní metodik prevenceMgr. Milan Konrádmilan.konrad@supsck.cz
kariérní poradceMgr. Jana Duškovájana.duskova@supsck.cz
školní psychologMUDr. Jan Příbaňj.priban1@seznam.cz

Vedoucí oborů:

Grafický designMgr., MgA. Radek Doškoradek.dosko@supsck.cz
Design knihy a papíruMgA. Kateřina Zemanovákaterina.zemanova@supsck.cz
Scénická, interiérová a výstavní tvorbaPavel Krejčípavel.krejci@supsck.cz
Užitá klasická a digitální fotografieMgr., MgA. Jan Mahrjan.mahr@supsck.cz
Kamenosochařská tvorbaMgA. František Postlfrantisek.postl@supsck.cz
Klasická malba a nové technologieMgr. Eva Výborná, ak.mal.eva.vyborna@supsck.cz

Vyučující:

MgA. Tomáš Barantomas.baran@supsck.cz
MgA. Tereza Bečvářovátereza.becvarova@supsck.cz
MgA. Jan Bobáňjan.boban@supsck.cz
Barbora Bohuslavovábarbora.bohuslavova@supsck.cz
Marek Borsanyimarek.borsanyi@supsck.cz
Mgr. Jana Duškovájana.duskova@supsck.cz
MgA. Karel Dvořákkarel.dvorak@supsck.cz
MgA. Barbora Heřmanovábarbora.hermanova@supsck.cz
MgA. Jan Chovanecjan.chovanec@supsck.cz
MgA. Věra Chovancovávera.chovancova@supsck.cz
BcA. Rozálie Kirschovározalie.kirschova@supsck.cz
Mgr. Milan Konrádmilan.konrad@supsck.cz
Veronika Koubováveronika.koubova@supsck.cz
Jan Kremljan.kreml@supsck.cz
Mgr. Ivan Maurerivan.maurer@supsck.cz
Bc. Josef Musiljosef.musil@supsck.cz
Mgr. Josef Neubauerjosef.neubauer@supsck.cz
Mgr. Michal Rádl, ak. mal.,michal.radl@supsck.cz
Mgr. Jan Rotrekljan.rotrekl@supsck.cz
MgA. Jiří Schlosserjiri.schlosser@supsck.cz
Bc. Michal Vavrečkamichal.vavrecka@supsck.cz
Mgr. Linda Wiedermannoválinda.wiedermannova@supsck.cz
MgA. Kateřina Zemanovákaterina.zemanova@supsck.cz

Technicko-hospodářští pracovníci školy:

Jitka Smutkovájitka.smutkova@supsck.cz
Romana Kanzlerovásups@supsck.cz

Provozní zaměstnanci školy:

správa areálu KlášterPavel Božoň
Marcela Losenická
Jaroslava Malákovájaroslava.malakova@supsck.cz
Karel Malák
údržbaJaroslav Patkányjaroslav.patkany@supsck.cz
Ludmila Sikorová
Marie Velíšková
Ludmila Vondrovská
Marie Cajzová