Zaměstnanci

Vedení školy:

ředitel školy Ing. Martin Busta martin.busta@supsck.cz
statutární zástupce ředitele MgA. František Postl frantisek.postl@supsck.cz
zástupce ředitele, výchovný poradce Mgr. Linda Šimková jinda.simkova@supsck.cz
vedoucí odloučeného pracoviště Mgr., MgA. Jan Mahr jan.mahr@supsck.cz
školní metodik prevence Mgr. Milan Konrád milan.konrad@supsck.cz
kariérní poradce Mgr. Jana Dušková jana.duskova@supsck.cz
školní psycholog MUDr. Jan Příbaň j.priban1@seznam.cz
osoba pověřená v oblasti rizik Pavel Soukup

Vedoucí oborů:

Grafický design MgA., Mgr. Radek Doško radek.dosko@supsck.cz
Design knihy a papíru MgA. Kateřina Zemanová katerina.zemanova@supsck.cz
Scénická, interiérová a výstavní tvorba Pavel Krejčí pavel.krejci@supsck.cz
Užitá klasická a digitální fotografie MgA., Mgr. Jan Mahr jan.mahr@supsck.cz
Kamenosochařská tvorba MgA. František Postl frantisek.postl@supsck.cz
Klasická malba a nové technologie Mgr. Eva Výborná, ak.mal. eva.vyborna@supsck.cz

Vyučující:

MgA. Tomáš Baran tomas.baran@supsck.cz
MgA. Tereza Bečvářová tereza.becvarova@supsck.cz
MgA. Jan Bobáň jan.boban@supsck.cz
Barbora Bohuslavová barbora.bohuslavova@supsck.cz
Marek Borsanyi marek.borsanyi@supsck.cz
Mgr. Jana Dušková jana.duskova@supsck.cz
MgA. Karel Dvořák karel.dvorak@supsck.cz
MgA. Čeněk Folk cenek.folk@supsck.cz
MgA. Darjan Hardi darjan.hardi@supsck.cz
MgA. Barbora Heřmanová barbora.hermanova@supsck.cz
MgA. Jan Chovanec jan.chovanec@supsck.cz
MgA. Věra Chovancová vera.chovancova@supsck.cz
Mgr. Milan Konrád milan.konrad@supsck.cz
Jan Kreml jan.kreml@supsck.cz
Mgr. Jan Kubeš jan.kubes@supsck.cz
Mgr. Ivan Maurer ivan.maurer@supsck.cz
Mgr. Josef Neubauer josef.neubauer@supsck.cz
Mgr. Michal Rádl, ak. mal., michal.radl@supsck.cz
Mgr. Jan Rotrekl jan.rotrekl@supsck.cz
MgA. Martina Řeháčková martina.rehackova@supsck.cz
MgA. Jiří Schlosser jiri.schlosser@supsck.cz
Bc. Michal Vavrečka michal.vavrecka@supsck.cz
MgA. Vojtěch Voborník vojtech.vobornik@supsck.cz
Mgr. Linda Wiedermannová linda.wiedermannova@supsck.cz
MgA. Kateřina Zemanová katerina.zemanova@supsck.cz

Technicko-hospodářští pracovníci školy:

Jitka Smutková jitka.smutkova@supsck.cz
Romana Kanzlerová sups@supsck.cz

Provozní zaměstnanci školy:

správa areálu Klášter Pavel Božoň
Jaroslava Maláková jaroslava.malakova@supsck.cz
údržba Jaroslav Patkány jaroslav.patkany@supsck.cz
Ludmila Sikorová
Petra Kahovcová
Vendula Svobodová
Ludmila Vondrovská