Užitá malba

RVP: 82-41-M/01 Užitá malba
ŠVP: Klasická malba a nové technologie

vedoucí oboru: Mgr. Eva Výborná, akad. mal.
email: eva.vyborna@supsck.cz

Studijní kresba, akvarel, tempera, olej, soudobé postupy – air brush.
Práce na kopiích, restaurátorské úkony.
Využití PC, fotografie a videa pro tvůrčí postupy.
Řemeslná zručnost a její následné využití v kreativní práci pro interiér i exteriér.
Povinné pomůcky pro 1. ročník oboru

RVP: 82-41-M/01 Užitá malba
ŠVP: Klasická malba a nové technologie
předmětI.II.III.IV.
Český jazyk a literatura3333
Cizí jazyk3333
Občanská nauka1111
Fyzika1   
Chemie21  
Základy ekologie1   
Matematika22  
Tělesná výchova2222
Informační a kom. tech.22  
Počítačová grafika 32 
Ekonomika   3
předmětI.II.III.IV.
Dějiny výtvarné kultury2333
Výtvarná příprava43  
Přípravná kresba3   
Technické kreslení2   
Písmo22  
Figurální kreslení 444
Technologie2212
Praktická technologie  54
Návrhová a real. trvorba  87
Malířský design  54
Praktická cvičení66