Užitá malba

RVP: 82-41-M/01 Užitá malba
ŠVP: Klasická malba a nové technologie

vedoucí oboru: Mgr. Eva Výborná, akad. mal.
email: eva.vyborna@supsck.cz

Studijní kresba, akvarel, tempera, olej, soudobé postupy – air brush.
Práce na kopiích, restaurátorské úkony.
Využití PC, fotografie a videa pro tvůrčí postupy.
Řemeslná zručnost a její následné využití v kreativní práci pro interiér i exteriér.
Povinné pomůcky pro 1. ročník oboru

RVP: 82-41-M/01 Užitá malba
ŠVP: Klasická malba a nové technologie
předmět I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
Cizí jazyk 3 3 3 3
Občanská nauka 1 1 1 1
Fyzika 1      
Chemie 2 1    
Základy ekologie 1      
Matematika 2 2    
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a kom. tech. 2 2    
Počítačová grafika   3 2  
Ekonomika       3
předmět I. II. III. IV.
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 3
Výtvarná příprava 4 3    
Přípravná kresba 3      
Technické kreslení 2      
Písmo 2 2    
Figurální kreslení   4 4 4
Technologie 2 2 1 2
Praktická technologie     5 4
Návrhová a real. trvorba     8 7
Malířský design     5 4
Praktická cvičení 6 6