Scénická a výstavní tvorba

RVP: 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
ŠVP: Scénická, interiérová a výstavní tvorba

vedoucí oboru: Pavel Krejčí
email: pavel.krejci@supsck.cz

Scénická a výstavní tvorba se zabývá problematikou prostorové tvorby od výtvarného návrhu přes technické a konstrukční návrhy převedené do 3D modelu až po výrobu maket, případně konečnou realizaci.
Výstupem jsou návrhy a řešení scén, interiérů, výstavních expozic, kostýmů, nábytku, loutek, masek, plakátů atp.
Důraz na vnímání a utváření prostoru jako místa života, scény a divadla, na kresbu při rozvíjení tvůrčího myšlení a fantazie.
Znalost konstrukčních principů a praktická schopnost práce s materiály (např. papír, dřevo, plast nebo kov) umožňuje zohlednit individuální schopnosti i zájmy žáků a připravit je na práci v oblasti kultury, scénické tvorby (divadla, filmu, televize), výstavnictví a reklamy, návrhů interiéru, designu a instalací v architektonickém prostoru.
Stejně široký je i vějíř možností následného vysokoškolského studia.
Povinné pomůcky pro 1. ročník oboru

RVP: 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
ŠVP: Scénická, interiérová a výstavní tvorba
předmětI.II.III.IV.
Český jazyk a literatura3333
Cizí jazyk3333
Občanská nauka1111
Fyzika1   
Chemie21  
Základy ekologie1   
Matematika1   
Tělesná výchova2222
Informační a kom. tech.22  
Počítačová grafika  2 
Ekonomika   3
předmětI.II.III.IV.
Dějiny výtvarné kultury2333
Výtvarná příprava44  
Architektonická kresba3   
Figura 222
Užitá grafika 222
Vývoj divadla  22
Architektura 22 
Technické kreslení2   
Konstrukce 234
Technologie32  
Praktická cvičení6666
Prostorová tvorba  66