Scénická a výstavní tvorba

RVP: 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
ŠVP: Scénická, interiérová a výstavní tvorba

vedoucí oboru: Pavel Krejčí
email: pavel.krejci@supsck.cz

Scénická a výstavní tvorba se zabývá problematikou prostorové tvorby od výtvarného návrhu přes technické a konstrukční návrhy převedené do 3D modelu až po výrobu maket, případně konečnou realizaci.
Výstupem jsou návrhy a řešení scén, interiérů, výstavních expozic, kostýmů, nábytku, loutek, masek, plakátů atp.
Důraz na vnímání a utváření prostoru jako místa života, scény a divadla, na kresbu při rozvíjení tvůrčího myšlení a fantazie.
Znalost konstrukčních principů a praktická schopnost práce s materiály (např. papír, dřevo, plast nebo kov) umožňuje zohlednit individuální schopnosti i zájmy žáků a připravit je na práci v oblasti kultury, scénické tvorby (divadla, filmu, televize), výstavnictví a reklamy, návrhů interiéru, designu a instalací v architektonickém prostoru.
Stejně široký je i vějíř možností následného vysokoškolského studia.
Povinné pomůcky pro 1. ročník oboru

RVP: 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
ŠVP: Scénická, interiérová a výstavní tvorba
předmět I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
Cizí jazyk 3 3 3 3
Občanská nauka 1 1 1 1
Fyzika 1      
Chemie 2 1    
Základy ekologie 1      
Matematika 1      
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a kom. tech. 2 2    
Počítačová grafika     2  
Ekonomika       3
předmět I. II. III. IV.
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 3
Výtvarná příprava 4 4    
Architektonická kresba 3      
Figura   2 2 2
Užitá grafika   2 2 2
Vývoj divadla     2 2
Architektura   2 2  
Technické kreslení 2      
Konstrukce   2 3 4
Technologie 3 2    
Praktická cvičení 6 6 6 6
Prostorová tvorba     6 6