Partneři

Larson-Juhl

Naše škola navázala v únoru 2022 spolupráci s Českokrumlovskou firmou Larson-Juhl, bývalou Lirou, která je známá výrobou obrazových lišt.

Spolupráce se týká recyklace vedlejšího produktu z výroby paspart – zbytků paspartovacích lepenek. Tento a další materiál z paspartovacího studia, který by byl jinak považován za odpadní, jsme začali od firmy odebírat a pracovat s ním ve výuce na všech oborech.

Dalším příspěvkem od firmy je i některé ruční vybavení k řezání materiálů, které nám usnadňují jejich zpracování. Také nám tento cenný materiál slouží při adjustaci a prezentaci studentských děl na výstavách a akcích školy.

Více o firmě www.larsonjuhl.cz

Larson-Juhl

Asociace sítotisku a digitálního tisku je naše dlouholetá partnerská organizace.

Pomáhá nám uvést techniku sítotisku do našeho výukového programu. Každoročně na půdě naší školy organizuje Seminář ASD ČR, kde se prezentují technické novinky v oblasti sítotisku a digitálního tisku. Další aktivitou je naše spolupráce na tradičním Podzimním sítotiskovém workshopu. Ten se již několikrát konal na škole za účasti našich studentů. Workshopy se dále každoročně konají na pracovištích v Česku.

Více informací v aktualitách.

Larson-Juhl

Prodejna výtvarných potřeb Anope ART, Široká 27, České Budějovice poskytuje slevu žákům a pedagogům školy na nákup výtvarných potřeb a zdarma propůjčuje výstavní plochy pro prezentaci prací žáků a pedagogů v prostorách prodejny.

Více informací v aktualitách.