Přípravné kurzy na talentové zkoušky

 
 
 
 
Pozor ZMĚNA týkající se PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ, čtěte:
PŘÍPRAVNÉ KURZY 2020 – změna programu

 
 
 
 
 

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České v Českém Krumlově pořádá přípravné kurzy k talentovým zkouškám na středních školách s výtvarným zaměřením:

Klasická malba a nové technologie
Kamenosochařská tvorba
Scénická, interiérová a výstavní tvorba
Grafický design I – Užitá grafika
Grafický design II – Design knihy a papíru
Užitá klasická a digitální fotografie

Kurzy jsou určeny přednostně uchazečům z devátých tříd, kteří chtějí vykonat talentové zkoušky v tomto školním roce. Je také možná účast žáků šestých až osmých tříd základní školy, kteří se chtějí připravovat perspektivně.
Kurzy budou probíhat každý pátek v odpoledních hodinách (8 dvouhodinových lekcí). Informační schůzka proběhne 25. září 2020 od 14,00 hod. v hlavní budově školy. Doporučujeme účast rodičů. Cena kurzu je 2200,- Kč. Bližší informace rádi poskytneme na adrese:

SUPŠ sv. Anežky České
Tavírna 109
38101 Český Krumlov
tel.: 380 711 417
MgA. František Postl

Kurzy jsou zaměřené na studijní kresbu, malbu a prostorové vytváření. Seznámí uchazeče se základními kreslířskými a malířskými materiály a technikami.
Svůj účel plní hlavně u uchazečů, kteří mohou být výtvarně disponováni, ale některé z oblastí se dosud nevěnovali. Nebo ji poznali v poloze, která není pro výsledek v talentové zkoušce rozhodující (keramické kroužky, kreslení podle ilustrací a fotografií, apod.).

 

PŘÍPRAVNÉ KURZY NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY

V kurzech se mohou žáci a uchazeči o studium na uměleckoprůmyslové škole připravit na úkoly, na kterých budou v lednu 2021 prokazovat svůj talent. Přípravné kurzy budou zaměřeny na studijní kresbu, malbu, modelování podle předloh. Žáci – uchazeči poznají nové materiály i technologie. Informační schůzka proběhne dne 25. září 2020 od 14,00 hod. Osm dvouhodinových lekcí proběhne od 2. října 2020 do 27. listopadu 2020 vždy v pátek od 14,30 hod. do 16.30 hod. Cena kurzu činí 2200,- Kč a je v ní zahrnuto veškeré personální a materiálové vybavení účastníka kurzu.

přípravné kurzy k talentovým zkouškám – harmonogram

Počet kurzů – 8 + 1 informační schůzka

Informační schůzka – prohlídka školy a ateliérů, seznámení s jednotlivými obory (výklad vedoucí jednotlivých oborů). Vedoucí oborů garantují odborné a personální zabezpečení kurzu.

– Ing. Martin Busta, MgA. F. Postl – 25. září 2020 od 14,00 hod. – Tavírna 109

Organizace kurzů: vedoucí oborů/předpokládaný počet skupin dle přihlášených.

 

  • 1. – 4. kurzkurz – zaměřený na obecné principy kresby, základy perspektivy, kresba zátiší (společné pro všechny frekventanty kurzu)

Mgr. ak. mal. Eva Výborná / Tavírna 109
2. října 2020
9. října 2020
16. října 2020
23. října 2020

  • 5. kurz – seznámení s různými technikami

MgA. František Postl / Tavírna 109 – 6. listopadu 2020

  • 6. kurz – seznámení s různými technikami

MgA. Radek Doško, MgA. Kateřina Zemanová / Tavírna 109 – 13. listopadu 2020

  • 7. kurz – seznámení s různými technikami

MgA. Jan Mahr / Klášter – 20. listopadu 2020

  • 8. kurz – seznámení s různými technikami

MgA. Jan Bobáň / Tavírna 109 – 27. listopadu 2020

 

Kurzy se konají v pátek od 14:30 do 16:30 hodin, dle harmonogramu.

Cena kurzu je 2200,- Kč za studenta.

Zaměření kurzu: Studijní kresba a malba, prostorové vytváření, grafické techniky a seznámení s jednotlivými ateliéry

 

Platba v hotovosti na sekretariátě školy před zahájením pátečního kurzu, nejpozději do 26. 10. 2020, nebo na č. ú. 214522576/0300 (ČSOB), var. symbol datum narození uchazeče ve formátu DDMMRRRR (bez teček).

 

ONLINE PŘIHLÁŠKA. přihláška na přípravné kurzy je níže

 

Studijní obory pro školní rok 2021/2022

82-41-M/01Užitá malba
ŠVP Klasická malba a nové technologie
82-41-M/02Užitá fotografie a média
ŠVP Užitá klasická a digitální fotografie
82-41-M/03Scénická a výstavní tvorba
ŠVP Scénická, interiérová a výstavní tvorba
82-41-M/05Grafický design I.
ŠVP Užitá grafika
82-41-M/05Grafický design II.
ŠVP Design knihy a papíru
82-41-M/16Kamenosochařství
ŠVP Kamenosochařská tvorba

 

 

Informace:

SUPŠ sv. Anežky České
Tavírna 109
381 01 Český Krumlov
Tel.: 380 711 417, MgA. František Postl, frantisek.postl@supsck.cz

Přihláška do přípravného kurzu