Přípravné kurzy na talentové zkoušky

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České v Českém Krumlově pořádá přípravné kurzy k talentovým zkouškám na středních školách s výtvarným zaměřením:

Klasická malba a nové technologie
Kamenosochařská tvorba
Scénická, interiérová a výstavní tvorba
Grafický design I – Užitá grafika
Grafický design II – Design knihy a papíru
Užitá klasická a digitální fotografie

První typ kurzů je určen uchazečům z devátých tříd, kteří chtějí vykonat zkoušky v tomto školním roce. Druhý typ
pak žákům šestých až osmých tříd základní školy, kteří se chtějí připravovat perspektivně.
Kurzy budou probíhat každý pátek v odpoledních hodinách (8 dvouhodinových lekcí). Informační schůzka proběhne 27. září 2019 od 14,00 hod. v hlavní budově školy. Doporučujeme účast rodičů. Cena kurzu je 2200,- Kč. Bližší informace rádi poskytneme na adrese:

SUPŠ sv. Anežky České
Tavírna 109
38101 Český Krumlov
tel.: 380 711 417
MgA. František Postl

Kurzy jsou zaměřené na studijní kresbu, malbu a prostorové vytváření. Seznámí uchazeče se základními kreslířskými
a malířskými materiály a technikami.
Svůj účel plní hlavně u uchazečů, kteří mohou být výtvarně disponováni, ale některé z oblastí se dosud nevěnovali a nebo ji poznali v poloze, která není pro výsledek v talentové zkoušce rozhodující (keramické kroužky, kreslení podle ilustrací a fotografií, apod.).

 

PŘÍPRAVNÉ KURZY NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY,

ve kterých se mohou žáci a uchazeči o studium na uměleckoprůmyslové škole připravit na úkoly, na kterých budou v lednu 2020 prokazovat svůj talent. Přípravné kurzy budou zaměřeny na studijní kresbu, malbu, modelování podle předloh. Žáci – uchazeči poznají nové materiály i technologie. Informační schůzka proběhne dne 27. září 2019 od 14,00 hod. Osm dvouhodinových lekcí proběhne od 4. října 2019 do 22. listopadu 2019 vždy v pátek od 14,30 hod. do 16.30 hod. Cena kurzu činí 2200,- Kč a je v ní zahrnuto veškeré personální a materiálové vybavení účastníka kurzu.

přípravné kurzy k talentovým zkouškám

Počet kurzů – 8 + 1 informační schůzka

Informační schůzka – prohlídka školy a ateliérů, seznámení s jednotlivými obory (výklad vedoucí jednotlivých oborů). Vedoucí oborů garantují odborné a personální zabezpečení kurzu.

– Ing. Martin Busta, MgA. F. Postl – 27. září 2019 od 14,00 hod. – Tavírna 109

Organizace kurzů: vedoucí oborů/předpokládaný počet skupin 3.

 

  • 1. – 4. kurzkurz – zaměřený na obecné principy kresby, základy perspektivy, kresba zátiší (společné pro všechny frekventanty kurzu)

Mgr. ak. mal. Eva Výborná
4. října 2019
11. října 2019
18. října 2019
25. října 2019

  • 5. kurz – seznámení s různými technikami

MgA. František Postl – 1. listopadu 2019

  • 6. kurz – seznámení s různými technikami

Mgr. Jan Mahr – 8. listopadu 2019

  • 7. kurz – seznámení s různými technikami

MgA. Jan Bobáň – 15. listopadu 2019

  • 8. kurz – seznámení s různými technikami

MgA. Radek Doško, MgA. Kateřina Zemanová – 22. listopadu 2019

 

Kurzy se konají v pátek od 14:30 do 16:30 hodin, dle harmonogramu.

Cena kurzu je 2200,- Kč za studenta.

Zaměření kurzu: Studijní kresba a malba, prostorové vytváření, grafické techniky a seznámení s jednotlivými ateliéry

 

Platba v hotovosti na sekretariátě školy před zahájením pátečního kurzu, nejpozději do 25. 10. 2019, nebo na č. ú. 214522576/0300 (ČSOB), var. symbol datum narození uchazeče ve formátu DDMMRRRR (bez teček).

 

ONLINE PŘIHLÁŠKA. přihláška na přípravné kurzy je níže

 

Studijní obory pro školní rok 2017/2018

82-41-M/01Užitá malba
ŠVP Klasická malba a nové technologie
82-41-M/02Užitá fotografie a média
ŠVP Užitá klasická a digitální fotografie
82-41-M/03Scénická a výstavní tvorba
ŠVP Scénická, interiérová a výstavní tvorba
82-41-M/05Grafický design I.
ŠVP Užitá grafika
82-41-M/05Grafický design II.
ŠVP Design knihy a papíru
82-41-M/16Kamenosochařství
ŠVP Kamenosochařská tvorba

 

 

Informace:

SUPŠ sv. Anežky České
Tavírna 109
381 01 Český Krumlov
Tel.: 380 711 417, MgA. František Postl, frantisek.postl@supsck.cz 

Přihláška do přípravného kurzu