Užitá fotografie a média

RVP: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
ŠVP: Užitá klasická a digitální fotografie

vedoucí oboru: MgA. Jan Mahr
email: jan.mahr@supsck.cz

Ovládání klasické fotografické techniky a digitální techniky s jejím softwarovým zpracováním.
Fotografování architektury, ateliérový portrét, fotografie skla, reklamní fotografie, fotografický dokument, reportáž, natáčení klipů apod.
Tvorba katalogů, plakátů, kalendářů, obalů na CD, portfolií.
Povinné pomůcky pro 1. ročník oboru

RVP: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
ŠVP: Užitá klasická a digitální fotografie
předmětI.II.III.IV.
Český jazyk a literatura3333
Cizí jazyk3333
Občanská n auka1111
Fyzika1   
Chemie21  
Základy ekologie2   
Matematika22  
Tělesná výchova2222
Informační a kom. tech.22  
Počítačová grafika  11
Ekonomika   3
předmětI.II.III.IV.
Dějiny výtvarné kultury2333
Výtvarná příprava43  
Písmo 2  
Technologie2222
Praktická cvičení1011  
Teorie a vývoj fotografie 1 132
Fotografický design  55
Fotografická tvorba  1212
Počítačová postprodukce1120