Užitá fotografie a média

RVP: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
ŠVP: Užitá klasická a digitální fotografie

vedoucí oboru: MgA. Jan Mahr
email: jan.mahr@supsck.cz

Ovládání klasické fotografické techniky a digitální techniky s jejím softwarovým zpracováním.
Fotografování architektury, ateliérový portrét, fotografie skla, reklamní fotografie, fotografický dokument, reportáž, natáčení klipů apod.
Tvorba katalogů, plakátů, kalendářů, obalů na CD, portfolií.
Povinné pomůcky pro 1. ročník oboru

RVP: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
ŠVP: Užitá klasická a digitální fotografie
předmět I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
Cizí jazyk 3 3 3 3
Občanská n auka 1 1 1 1
Fyzika 1      
Chemie 2 1    
Základy ekologie 2      
Matematika 2 2    
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a kom. tech. 2 2    
Počítačová grafika     1 1
Ekonomika       3
předmět I. II. III. IV.
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 3
Výtvarná příprava 4 3    
Písmo   2    
Technologie 2 2 2 2
Praktická cvičení 10 11    
Teorie a vývoj fotografie  1  1 3 2
Fotografický design     5 5
Fotografická tvorba     9 8
Počítačová postprodukce 1 1 2 0