Projekty EU

Projekt – Šablony I
Moderní vzdělávání na SUPŠ sv. Anežky České, Český Krumlov
číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001496
částka projetku: 1 179 394,-Kč
.

 

Dokument o snížení energetické náročnosti Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České, Český Krumlov ke dni 30. 10. 2020.
Snížení energetické náročnosti naší školy

 

Projekt V65 – Šablony II.
Plakát_Šablony II_SUPŠ sv. Anežky, Český Krumlov

 

Projekt Erasmus+.
Facing ARTS together
2020-1-SK01-KA229-078292

V následujících dvou školních rocích se naši studenti a učitelé mohou těšit na mezinárodní spolupráci v rámci programu Erasmus+ se středními uměleckoprůmyslovými školami ze Slovenska, Lotyšska a Chorvatska. Budeme se podílet na projektu s názvem Facing ARTS together (číslo projektu: 2020-1-SK01-KA229-078292_2), který se zaměří na tři oblasti uměleckého vzdělávání.

První oblastí je udržování kulturního dědictví pomocí natočení krátkých dokumentárních videí o životě vybraných lokálních uměleckých osobností. Druhou oblastí je užití umění jako komunikační platformy k pojednání sociální problematiky – konkrétně témat zneužívání, rasismus, hrozby a stereotypy. K tomu se využije forma fotografií, krátkých videí, uměleckých instalací atp. Třetí oblastí je prozkoumání výuky uměleckých odborných předmětů v jednotlivých partnerských školách formou vzájemných návštěv odborných vyučujících v partnerských školách, a dále srovnáním kurikul a výukových metod.

Věříme, že se tento mezinárodní projekt dočká stejného úspěchu jako ten předchozí, který získal nejen oblibu u studentů, ale i ocenění na evropské úrovni. Projekt bude realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

 

 

 

SUPŠ sv. Anežky České vstoupila do dvouletého projektu ´Filmmaking journey: From scratch to screen´ (zkratka FIJO) v rámci programu Erasmus+ v září 2017. Za cíl jsme si společně s ostatními čtyřmi partnerskými školami ze Slovenska, Řecka, Španělska a Portugalska stanovili vedle klasické projektové spolupráce škol především prohloubení mediálních dovedností, zejména filmařských, a to formou natočení několika krátkých videí, jak v rámci jednotlivých škol, tak i v mezinárodních týmech studentů. Za nosné téma pěti videí, tedy hlavního výstupu projektu, byla vybrána mediální gramotnost. Důležitými aspekty byly také průběžná on-line komunikace vybraných studentů a pedagogů všech škol v anglickém jazyce i jejich osobní setkávání při projektových výjezdech. Toto vše mimo jiné také přispělo k učení se spolupráci, odpovědnosti za dodržení termínů atp. Příjemným bonusem mezinárodní spolupráce studentů při výjezdech samozřejmě byla návštěva mnoha zajímavých měst a míst. Hlavním koordinátorem projektu byla Stredná priemyselná škola ve Svidníku. Projekt FIJO je naší první účastí v zahraniční spolupráci tohoto typu.

odkaz na webovou stránku projektu:
https://filmmakingerasmus.weebly.com/

videa vzniklá v rámci projektu:
https://www.youtube.com/channel/UCvFWadX6sSjz04AjJ4azCCA/videos

odkaz na facebookovou stránku:
https://www.facebook.com/fijoerasmus/