Projekty EU

Projekt Erasmus+.

Číslo projektu
2020-1-SK01-KA229-078292_2

Trvání projektu
01.09.2020 – 31.08.2023

Koordinátor projektu
Škola umeleckého priemyslu Svidník, Slovensko

Partneři
SUPŠ sv. Anežky České,
Český Krumlov, Česká republika
PIKC Liepajas Muzikas,
makslas un dizaina vidusskola, Liepaja, Lotyšsko
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna
Zadar, Chorvatsko

Cíl projektu
Tento projekt byl navržený s cílem vytvořit dlouhodobou spolupráci mezi vybranými středními uměleckými školami se záměrem zlepšit a modernizovat umělecké vzdělávání v zapojených školách.
Zároveň je jeho cílem je vytvořit pro mladé umělce příležitost ke sdílení jejich vášní, talentů a názorů.
Na sociální problémy v současné společnosti je beze sporu nutné více upozorňovat a umělecká tvorba je pro to výborným prostředníkem. V rámci projektu byly tedy zpracovány v mezinárodních skupinách vybraná témata (vyjádřená zkratkou ARTS – A: abuse, R: racism, T: threats, S: stereotypes) ve čtyřech uměleckých formách: fotografie, plakát, multimediální objekt a video – vzdělávací kampaň.

Krátkodobé vzdělávací setkání učitelů
• 7. – 9. březen 2022 – Svidník, Slovensko
• 7. – 9. červen 2023 – Liepaja, Lotyšsko

Výměna studentů
• 4. – 8. duben 2022 – ARTS fotografie – Český Krumlov, Česká Republika
• 19. – 23. září 2022 -ARTS plakáty – Zadar, Chorvátsko
• 31. říjen – 5. listopad 2022 – ARTS multimediální objekty, Liepaja, Lotyšsko
• 8. – 13. máj 2023 – ARTS vzdělávací videa – ŠUP Svidník, Slovensko

Webové stránky projektu
https://facingartstogether.weebly.com/

eTwinning space
stará platforma: https://twinspace.etwinning.net/127250/home
nová platforma: https://school-education.ec.europa.eu/sk/etwinning/projects/facing-arts-together-0/twinspace

Výsledky projektu
• 16 dokumentárních filmů o místních umělcích
• 16 žákovských prezentací na témata A.R.T.S.
• Umělecké výstupy mezinárodních skupin žáků na téma „Abuse“ (zneužívání)
• Umělecké výstupy mezinárodních skupin žáků na téma „Racism“ (rasismus)
• Umělecké výstupy mezinárodních skupin žáků na témata „Threats“ (hrozby)
• Umělecké výstupy mezinárodních skupin žáků na téma „Stereotypes“ (stereotypy)
• Putovní výstava „Facing ARTS together“
• Prezentace o vzdělávání na středních uměleckých školách partnerů projektu
• Plány čtyř vyučovacích hodin na témata A.R.T.S.
• Porovnávací zpráva o systému vzdělávání na partnerských středních uměleckých školách na Slovensku, České republice, Chorvatsku a Lotyšsku

 
 
 

 

Projekt Erasmus+.
Facing ARTS together
2020-1-SK01-KA229-078292

V následujících dvou školních rocích se naši studenti a učitelé mohou těšit na mezinárodní spolupráci v rámci programu Erasmus+ se středními uměleckoprůmyslovými školami ze Slovenska, Lotyšska a Chorvatska. Budeme se podílet na projektu s názvem Facing ARTS together (číslo projektu: 2020-1-SK01-KA229-078292_2), který se zaměří na tři oblasti uměleckého vzdělávání.

První oblastí je udržování kulturního dědictví pomocí natočení krátkých dokumentárních videí o životě vybraných lokálních uměleckých osobností. Druhou oblastí je užití umění jako komunikační platformy k pojednání sociální problematiky – konkrétně témat zneužívání, rasismus, hrozby a stereotypy. K tomu se využije forma fotografií, krátkých videí, uměleckých instalací atp. Třetí oblastí je prozkoumání výuky uměleckých odborných předmětů v jednotlivých partnerských školách formou vzájemných návštěv odborných vyučujících v partnerských školách, a dále srovnáním kurikul a výukových metod.

Věříme, že se tento mezinárodní projekt dočká stejného úspěchu jako ten předchozí, který získal nejen oblibu u studentů, ale i ocenění na evropské úrovni. Projekt bude realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

 

SUPŠ sv. Anežky České vstoupila do dvouletého projektu ´Filmmaking journey: From scratch to screen´ (zkratka FIJO) v rámci programu Erasmus+ v září 2017. Za cíl jsme si společně s ostatními čtyřmi partnerskými školami ze Slovenska, Řecka, Španělska a Portugalska stanovili vedle klasické projektové spolupráce škol především prohloubení mediálních dovedností, zejména filmařských, a to formou natočení několika krátkých videí, jak v rámci jednotlivých škol, tak i v mezinárodních týmech studentů. Za nosné téma pěti videí, tedy hlavního výstupu projektu, byla vybrána mediální gramotnost. Důležitými aspekty byly také průběžná on-line komunikace vybraných studentů a pedagogů všech škol v anglickém jazyce i jejich osobní setkávání při projektových výjezdech. Toto vše mimo jiné také přispělo k učení se spolupráci, odpovědnosti za dodržení termínů atp. Příjemným bonusem mezinárodní spolupráce studentů při výjezdech samozřejmě byla návštěva mnoha zajímavých měst a míst. Hlavním koordinátorem projektu byla Stredná priemyselná škola ve Svidníku. Projekt FIJO je naší první účastí v zahraniční spolupráci tohoto typu.

odkaz na webovou stránku projektu:
https://filmmakingerasmus.weebly.com/

videa vzniklá v rámci projektu:
https://www.youtube.com/channel/UCvFWadX6sSjz04AjJ4azCCA/videos

odkaz na facebookovou stránku:
https://www.facebook.com/fijoerasmus/

 

 

Projekt – Šablony I
Moderní vzdělávání na SUPŠ sv. Anežky České, Český Krumlov
číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001496
částka projetku: 1 179 394,-Kč

Detail projektu Šablony I

 

Dokument o snížení energetické náročnosti Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České, Český Krumlov ke dni 30. 10. 2020.
Snížení energetické náročnosti naší školy

 

Projekt V65 – Šablony II
Plakát_Šablony II_SUPŠ sv. Anežky, Český Krumlov