Kamenosochařství

RVP: 82-41-M/12 Kamenosochařství
ŠVP: Kamenosochařská tvorba

vedoucí oboru: MgA. František Postl
email: frantisek.postl@supsck.cz

Poznání kreativních, praktických i technologických dovedností zabývajících se zpracováním kamene, modelování, 3D vizualizace. Výroba rozmnožovacích forem, reprodukování sochařských děl, zhotovování plastických objektů z kamene podle vlastních návrhů pro interiérové i exteriérové prostory. Rozkreslení sochy, její vymodelování, odlití do sádry a do umělých hmot.
Povinné pomůcky pro 1. ročník oboru

RVP: 82-41-M/16 Kamenosochařství
ŠVP: Kamenosochařská tvorba
předmět I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
Cizí jazyk 3 3 3 3
Občanská nauka 1  1  1  1
Fyzika 1      
Chemie 2 1    
Základy ekologie 1      
Matematika 2 2    
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a kom. tech. 2 2    
Počítačová grafika
    1 2
Ekonomika       3
předmět I. II. III. IV.
Dějiny výtvarné kultury
2 3
3 3
Výtvarná příprava
4      
Kresba   3    
Technické kreslení
2      
Písmo   2    
Figurální kreslení     3 3
Technologie 1 2 2 2
Modelování 4 4 8 8
Prostorové techniky
7 8 8 7
3D vizualizace
    3  
Teorie a vývoj sochařství