Kamenosochařství

RVP: 82-41-M/12 Kamenosochařství
ŠVP: Kamenosochařská tvorba

vedoucí oboru: MgA. František Postl
email: frantisek.postl@supsck.cz

Poznání kreativních, praktických i technologických dovedností zabývajících se zpracováním kamene, modelování, 3D vizualizace. Výroba rozmnožovacích forem, reprodukování sochařských děl, zhotovování plastických objektů z kamene podle vlastních návrhů pro interiérové i exteriérové prostory. Rozkreslení sochy, její vymodelování, odlití do sádry a do umělých hmot.
Povinné pomůcky pro 1. ročník oboru

RVP: 82-41-M/16 Kamenosochařství
ŠVP: Kamenosochařská tvorba
předmětI.II.III.IV.
Český jazyk a literatura3333
Cizí jazyk3333
Občanská nauka1   
Fyzika1   
Chemie21  
Základy ekologie1   
Matematika22  
Tělesná výchova2222
Informační a kom. tech.22  
Počítačová grafika
  12
Ekonomika   3
předmětI.II.III.IV.
Dějiny výtvarné kultury
23
33
Výtvarná příprava
4   
Kresba 3  
Technické kreslení
2   
Písmo 2  
Figurální kreslení  33
Technologie1222
Modelování4488
Prostorové techniky
7887
3D vizualizace
  3 1