Grafický design (dobíhající obor)

dobíhající obor

RVP: 82-41-M/05 Grafický design
ŠVP: Grafický design

vedoucí oboru: MgA. Mgr. Radek Doško
email: radek.dosko@supsck.cz

 • Grafický design je progresivní obor, se kterým se dnes setkáváme takřka na každém kroku.
  Obsahuje široké spektrum činností v rámci reklamy a propagace, užité grafiky, ale pracuje také s plochou, prostorem i tvarem.
  Studenti se během studia zabývají problematikou návrhů a realizací piktogramů, orientačních systémů, propagačních materiálů, velkoplošných reklam, vizuálního stylu, obalového designu, ale i grafickou úpravou tiskovin, časopisů a knih.
  Studenti pracují s grafickými počítačovými programy, ovládají kresbu a základní dostupné grafické techniky.
  Absolventi tohoto oboru nacházejí dobré uplatnění na trhu práce v oblastech propagačního výtvarnictví, v grafických a reklamních studiích, nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, PR odděleních firem a institucí, televizních a filmových studiích, v polygrafických firmách nebo v příslušné oblasti samostatné výtvarné činnosti.

  Povinné pomůcky pro 1. ročník oboru

  RVP: 82-41-M/05 Grafický design
  ŠVP: Grafický design
  předmětI.II.III.IV.
  Český jazyk a literatura3333
  Cizí jazyk3333
  Občanská nauka1111
  Fyzika1   
  Chemie21  
  Základy ekologie1   
  Matematika22  
  Tělesná výchova2222
  Informační a kom. tech.22  
  Počítačová grafika  22
  Ekonomika   3
  předmětI.II.III.IV.
  Dějiny výtvarné kultury2333
  Dějiny grafického designu2   
  Výtvarná příprava46  
  Písmo22  
  Figurální kreslení  43
  Technické kreslení22  
  Základy typografie  22
  Technologie2222
  Základy fotografování 2  
  Navrhování  97
  Praktická cvičení6666