Grafický design (dobíhající obor)

dobíhající obor

RVP: 82-41-M/05 Grafický design
ŠVP: Grafický design

vedoucí oboru: MgA. Mgr. Radek Doško
email: radek.dosko@supsck.cz

 • Grafický design je progresivní obor, se kterým se dnes setkáváme takřka na každém kroku.
  Obsahuje široké spektrum činností v rámci reklamy a propagace, užité grafiky, ale pracuje také s plochou, prostorem i tvarem.
  Studenti se během studia zabývají problematikou návrhů a realizací piktogramů, orientačních systémů, propagačních materiálů, velkoplošných reklam, vizuálního stylu, obalového designu, ale i grafickou úpravou tiskovin, časopisů a knih.
  Studenti pracují s grafickými počítačovými programy, ovládají kresbu a základní dostupné grafické techniky.
  Absolventi tohoto oboru nacházejí dobré uplatnění na trhu práce v oblastech propagačního výtvarnictví, v grafických a reklamních studiích, nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, PR odděleních firem a institucí, televizních a filmových studiích, v polygrafických firmách nebo v příslušné oblasti samostatné výtvarné činnosti.

  Povinné pomůcky pro 1. ročník oboru

  RVP: 82-41-M/05 Grafický design
  ŠVP: Grafický design
  předmět I. II. III. IV.
  Český jazyk a literatura 3 3 3 3
  Cizí jazyk 3 3 3 3
  Občanská nauka 1 1 1 1
  Fyzika 1      
  Chemie 2 1    
  Základy ekologie 1      
  Matematika 2 2    
  Tělesná výchova 2 2 2 2
  Informační a kom. tech. 2 2    
  Počítačová grafika     2 2
  Ekonomika       3
  předmět I. II. III. IV.
  Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 3
  Dějiny grafického designu 2      
  Výtvarná příprava 4 6    
  Písmo 2 2    
  Figurální kreslení     4 3
  Technické kreslení 2 2    
  Základy typografie     2 2
  Technologie 2 2 2 2
  Základy fotografování   2    
  Navrhování     9 7
  Praktická cvičení 6 6 6 6