Grafický design II – Design knihy a papíru

RVP: 82-41-M/05 Grafický design
ŠVP: Design knihy a papíru

vedoucí oboru: MgA. Kateřina Zemanová
email: katerina.zemanova@supsck.cz

Grafický design 2 / Design knihy a papíru propojuje počítačový svět grafického designu s konkrétní hmatatelnou formou knihy a důležitým senzibilním materiálem- médiem, kterým je papír. Tímto propojením základního výtvarného vnímání a dovedností, osvojení zákonitostí grafického designu a jeho řemesla vzniká kombinace a ucelené pochopení procesu jedné oblasti umělecké tvorby, které se dá naplno využít v grafické praxi.

Studium je zaměřeno na grafický design se závazkem řemeslné tradice ve formě knižní vazby a využití papíru a příbuzných materiálů v oblasti obalového designu, adjustace a prostorové tvorby.  Zvlášť se studenti setkají s technologií knihy a papíru, také však poznají jejich restaurování.

Při studiu je kladen důraz na práci s textem, typografií a písmem nejen v knižní úpravě, ale dalších grafických úpravách standardních i nestandardních tiskovin.

Studenti se během studia zabývají kresbou a grafickými technikami a výtvarnou fotografií, které využívají např. při tvorbě ilustrace. Nedílnou součástí je znalost počítačové grafiky a nových technologií a sledování informací a současných trendů.

Uplatnění studenti mohou nacházet v oblastech v grafických a reklamních studiích, nakladatelstvích a vydavatelstvích, redakcích novin a časopisů, muzeích, galeriích či jiných kulturních institucích, PR odděleních firem a institucí, v polygrafických firmách nebo v příslušné oblasti samostatné výtvarné činnosti. Dále mohou svoje znalosti prohlubovat na uměleckých vyšších a vysokých uměleckých školách zaměřených na grafický design, knihu a papír.

Povinné pomůcky pro 1. ročník oboru

RVP: 82-41-M/05 Grafický design
ŠVP: Grafický design – Design knihy a papíru
předmět I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
Cizí jazyk 3 3 3 3
Občanská nauka 1 1 1 1
Fyzika 1      
Chemie 2 1    
Základy ekologie 1      
Matematika 2 2    
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a kom. tech. 2 2    
Počítačová grafika     2 2
Ekonomika       3
předmět I. II. III. IV.
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 3
Dějiny grafického designu 2 2
Výtvarná příprava 4 6    
Písmo 2 2    
Figurální kreslení     3 3
Technické kreslení 2    
Základy typografie     2 2
Technologie 2 2 2 2
Základy fotografování    
Navrhování     6 6
Praktická cvičení 6 6
Prostorové a materiálové cv. 3 3
Grafické techniky 3 3
Tiskové techniky 3 1