Grafický design II – Design knihy a papíru

RVP: 82-41-M/05 Grafický design
ŠVP: Design knihy a papíru

vedoucí oboru: MgA. Kateřina Zemanová
email: katerina.zemanova@supsck.cz

Grafický design 2 / Design knihy a papíru propojuje počítačový svět grafického designu s konkrétní hmatatelnou formou knihy a důležitým senzibilním materiálem- médiem, kterým je papír. Tímto propojením základního výtvarného vnímání a dovedností, osvojení zákonitostí grafického designu a jeho řemesla vzniká kombinace a ucelené pochopení procesu jedné oblasti umělecké tvorby, které se dá naplno využít v grafické praxi.

Studium je zaměřeno na grafický design se závazkem řemeslné tradice ve formě knižní vazby a využití papíru a příbuzných materiálů v oblasti obalového designu, adjustace a prostorové tvorby.  Zvlášť se studenti setkají s technologií knihy a papíru, také však poznají jejich restaurování.

Při studiu je kladen důraz na práci s textem, typografií a písmem nejen v knižní úpravě, ale dalších grafických úpravách standardních i nestandardních tiskovin.

Studenti se během studia zabývají kresbou a grafickými technikami a výtvarnou fotografií, které využívají např. při tvorbě ilustrace. Nedílnou součástí je znalost počítačové grafiky a nových technologií a sledování informací a současných trendů.

Uplatnění studenti mohou nacházet v oblastech v grafických a reklamních studiích, nakladatelstvích a vydavatelstvích, redakcích novin a časopisů, muzeích, galeriích či jiných kulturních institucích, PR odděleních firem a institucí, v polygrafických firmách nebo v příslušné oblasti samostatné výtvarné činnosti. Dále mohou svoje znalosti prohlubovat na uměleckých vyšších a vysokých uměleckých školách zaměřených na grafický design, knihu a papír.

Povinné pomůcky pro 1. ročník oboru

RVP: 82-41-M/05 Grafický design
ŠVP: Grafický design – Design knihy a papíru
předmětI.II.III.IV.
Český jazyk a literatura3333
Cizí jazyk3333
Občanská nauka1111
Fyzika1   
Chemie21  
Základy ekologie1   
Matematika22  
Tělesná výchova2222
Informační a kom. tech.22  
Počítačová grafika  22
Ekonomika   3
předmětI.II.III.IV.
Dějiny výtvarné kultury2333
Dějiny grafického designu22
Výtvarná příprava46  
Písmo22  
Figurální kreslení  33
Technické kreslení2  
Základy typografie  22
Technologie2222
Základy fotografování  
Navrhování  66
Praktická cvičení66
Prostorové a materiálové cv.33
Grafické techniky33
Tiskové techniky31