Obory

Užitá malba
ŠVP: Klasická malba a nové technologie

Malba je jedním z nejstarších oborů na SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Cílem studia oboru Klasická malba a nové technologie je kromě všeobecného vzdělání prohloubení výtvarného talentu žáků a získání schopností a dovedností z oblasti rozmanitých malířských postupů.

Užitá fotografie a média
ŠVP: Užitá klasická a digitální fotografie

Obor Užitá fotografie a média je jedním ze šesti výtvarných oborů na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v Českém Krumlově. Cílem studia je kromě všeobecného vzdělání prohloubení výtvarného talentu žáků a poznání tvůrčí i technické stránky klasické i digitální fotografie.

Scénická a výstavní tvorba
ŠVP: Scénická, interiérová a výstavní tvorba

Scénická, interiérová a výstavní tvorba se zabývá řešením scén, instalací, výstav a to jak v interiéru, tak v exteriéru. Zkoumá a řeší vztahy mezi diváky, návštěvníky výstavy a samotnou instalací. V neposlední řadě studenti navrhují vlastní řešení scén, výprav anebo loutek.

Grafický design je obor, který se v oblasti užitého umění uplatňuje velkou měrou. Je médiem vizuální komunikace. Médiem přenosu informací a myšlenek.

Grafický design 2 / Design knihy a papíru propojuje počítačový svět grafického designu s konkrétní hmatatelnou formou knihy a důležitým senzibilním materiálem- médiem, kterým je papír.

Kamenosochařství
ŠVP: Kamenosochařská tvorba

Cílem studia je kromě všeobecného vzdělání prohloubení výtvarného talentu žáků a poznání kreativních, praktických i technologických dovedností zabývajících se zpracováním kamene, modelováním, ale také 3D vizualizací nebo výrobou rozmnožovacích forem.

Grafický design
ŠVP: Grafický design

Grafický design je progresivní obor, se kterým se dnes setkáváme takřka na každém kroku. Obsahuje široké spektrum činností v rámci reklamy a propagace, užité grafiky, ale pracuje také s plochou, prostorem i tvarem.