Tradiční podzimní seminář ASD ČR proběhl v tomto školním roce v jarním termínu 31. 3. Toto významné
setkání tiskařů, teoretiků, obchodníků a specialistů z Česka a Slovenska z oblasti vzdělávání tak dělil přibližně půlrok od
další důležité akce – serigrafického workshopu, který měla naše škola čest hostit na podzim, workshop zde.
Odborný program pátečních přednášek, které se konaly v bývalém refektáři – současné kreslírně
v klášteře, uzavřela vernisáž prací ze serigrafického workshopu ve školní galerii.
Účastníci pak pokračovali v neformálním programu v Bistro Wine Baru Egon Café.
Marek Borsanyi