Studenti a pedagogové přispěli ke zkulturnění prostředí útulku. Vedle loga a neonu byly realizovány nové polepy na dveřích, výmalba kotců a propagační materiály. Autorem výtvarného návrhu loga je Oksana Hladka z 1. ročníku oboru Malba. Na realizaci se podíleli i další studenti z 1. a 2. ročníku ateliéru Malby a rovněž pedagogové Anežky.
Věra Chovancová