Zahradní slavnost

Zahradní slavnost

25. 6. proběhla v klášterní zahradě Zahradní slavnost, která nahradila nekonaný maturitní ples v jarním čase. Součástí slavnosti bylo stužkování studentů 4. ročníku za přítomnosti rodičů a pedagogů školy. Nechyběla muzika a...
Blechbook 28. 6. 2021

Blechbook 28. 6. 2021

Na konci školního roku se na dvoře hlavní budovy školy pořádal Blechbook, čili nezávazný blešák, na kterém studenti prodávali a směňovali nejen staré knihy, ale také práce a výtvory převážně z oboru Design knihy a papíru. K dostání byly deníky, zápisníky, ale také...
UMPRUM klauzury, DOX – Vanitas, František Skála

UMPRUM klauzury, DOX – Vanitas, František Skála

Dne 23. 6. se studenti GD vypravili na inspirativní návštěvu prezentace klauzur UMPRUM v Holešovické tržnici. Jednalo se o neobvyklou výstavu mimo prostory ateliérů v budově školy. Dalším zážitkem byla výstava v DOXu – Vanitas. Do třetice všeho dobrého...
Exkurze Archiv České Budějovice 7. 6. 2021

Exkurze Archiv České Budějovice 7. 6. 2021

V pondělí 7. 6. jsme měli možnost zavítat do Státního okresního archivu v Českých Budějovicích. Díky této možnosti jsme nahlédli do knihařské a restaurátorské dílny, kde nám byl popsán postup při restaurování papíru a také nám byly osvětleny jiné obecné znalosti o...