Dne 23. 6. se studenti GD vypravili na inspirativní návštěvu prezentace klauzur UMPRUM v Holešovické tržnici. Jednalo se o neobvyklou výstavu mimo prostory ateliérů v budově školy. Dalším zážitkem byla výstava v DOXu – Vanitas. Do třetice všeho dobrého následovala návštěva výstavy prací Františka Skály v galerii U kamenného zvonu.