Maturitní zkouška – časové schéma

Maturitní zkouška – časové schéma

MŠMT vyhlásí časové schéma MATURITNÍ ZKOUŠKY v den, kdy bude oznámeno otevření středních škol, případně náhradní způsob MATURITNÍ ZKOUŠKY. Viz zde – časová osa
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví přijalo mimořádné opatření, kterým zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Vzhledem k těmto opatřením je škola...