Na oboru Užitá fotografie a média se koncem května konal dvoudenní workshop zvukové tvorby pro studentky a studenty druhého a třetího ročníku. Školitelkou byla absolventka FAMU a Pražské konzervatoře Hana Kašpárek Vyšínská. V úvodní přednášce studentům představila obor zvuková tvorba, možnosti dalšího vzdělávání v navazujícím studiu a následného uplatnění v oboru. Seminář byl zaměřen primárně na specifika záznamu mluveného slova (resp. hereckého dialogu) v různých prostředích, což mohou absolventi kurzu prakticky zúročit ve svojí budoucí tvorbě. Studenti se seznámili s jednotlivými fázemi výroby zvukové stopy hraného filmu od záznamu kontaktního zvuku, přes postprodukční práce až po výsledný zvukový mix. Studenti si ve skupinách vyzkoušeli příjem kontaktního zvuku v různých prostředích. Výstupem z workshopu byl sestřih natočeného materiálu a jeho následné rozšíření o zvukové atmosféry (popr. ruchy) v programu Avid Pro Tools.

Adéla Márová