Ministerstvo zdravotnictví přijalo mimořádné opatření, kterým zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Vzhledem k těmto opatřením je škola uzavřena pro žáky a studenty. Toto opatření platí až do odvolání.
Prosíme zákonné zástupce a žáky, aby sledovali aktuální informace.
Informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol
Ing. Martin Busta
ředitel školy