V pondělí 7. 6. jsme měli možnost zavítat do Státního okresního archivu v Českých Budějovicích. Díky této možnosti jsme nahlédli do knihařské a restaurátorské dílny, kde nám byl popsán postup při restaurování papíru a také nám byly osvětleny jiné obecné znalosti o papíru. Bylo nám ukázáno spoustu ukázek jako např. gumy, které se používají při čištění papíru, některé knižní vazby, poničené starší strany z knih (třeba strany poničené kyselým inkoustem), pergamen atd.
Podívat jsme se mohli i do depozitáře. Ten je rozdělený na dvě části. V jedné místnosti jsou uloženy nejrůznější listiny z Českých Budějovic, v druhé jsou listiny z obcích a měst po celém jihočeském kraji.
Dalším programem byla návštěva tiskárny Karmášek.