Projekty EU

Projekt V65 – Šablony II.
Plakát_Šablony II_SUPŠ sv. Anežky, Český Krumlov

 

Projekt Erasmus+.
Facing ARTS together
2020-1-SK01-KA229-078292

 

 

 

SUPŠ sv. Anežky České vstoupila do dvouletého projektu ´Filmmaking journey: From scratch to screen´ (zkratka FIJO) v rámci programu Erasmus+ v září 2017. Za cíl jsme si společně s ostatními čtyřmi partnerskými školami ze Slovenska, Řecka, Španělska a Portugalska stanovili vedle klasické projektové spolupráce škol především prohloubení mediálních dovedností, zejména filmařských, a to formou natočení několika krátkých videí, jak v rámci jednotlivých škol, tak i v mezinárodních týmech studentů. Za nosné téma pěti videí, tedy hlavního výstupu projektu, byla vybrána mediální gramotnost. Důležitými aspekty byly také průběžná on-line komunikace vybraných studentů a pedagogů všech škol v anglickém jazyce i jejich osobní setkávání při projektových výjezdech. Toto vše mimo jiné také přispělo k učení se spolupráci, odpovědnosti za dodržení termínů atp. Příjemným bonusem mezinárodní spolupráce studentů při výjezdech samozřejmě byla návštěva mnoha zajímavých měst a míst. Hlavním koordinátorem projektu byla Stredná priemyselná škola ve Svidníku. Projekt FIJO je naší první účastí v zahraniční spolupráci tohoto typu.

odkaz na webovou stránku projektu:
https://filmmakingerasmus.weebly.com/

videa vzniklá v rámci projektu:
https://www.youtube.com/channel/UCvFWadX6sSjz04AjJ4azCCA/videos

odkaz na facebookovou stránku:
https://www.facebook.com/fijoerasmus/