Studentský design 2018

Harmonogram:

Prosinec 2017 Základní kola na jednotlivých školách – nominace soutěžních prací
Leden 2018 Vyhlášení ústředního kola soutěžní přehlídky (rozeslání propozic,  manuál, přihlášky)
28. 2. 2018 Uzavření elektronických přihlášek – 2. kolo
Do 15. 3. 2018 Zasílání soutěžních prací
19. – 22. 3. 2018 Instalace výstavy soutěžních prací
23. 3. 2018 Hodnocení soutěžních prací odbornou komisí
26. 3.–12. 4. 2018 Výstava Studentský design
26. 3. 2018 Slavnostní vernisáž
12. – 13. 4. 2018 Zasedání Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR – Vyhlášení Grand Prix
13. 4. 2018 Deinstalace výstavy, odvoz vystavených prací
Říjen 2018 Prezentace vybraných prací v rámci přehlídky Designblok

Práce pro STUDENTSKÝ DESIGN 2018 budou přihlašovány v těchto 5 kategoriích:

01. PRODUKTOVÝ DESIGN (PD)

 • nábytek (Ná)
 • tvarování strojů a nástrojů (Tv)
 • hračky, loutky (Hr)
 • hudební nástroje (Hn)
 • interiérová tvorba a výstavnictví (In)
 • keramika, porcelán (Ke)
 • šperk (Šp)
 • obalový design (Ob)

02. GRAFICKÝ DESIGN (GD)

 • grafický design (Gd)
 • knihy (Kn)
 • písmo (Pí)
 • ilustrace (Is)
 • vizuální styl (Vs)

03. ODĚV‐TEXTIL-OBUV (OTO)

 • oděv (Od)
 • textil (Te)
 • módní doplňky (Md)
 • obuv (Ob)

04. SKLO (SK)

 • sklo (Sk)

05. MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA (MUT)

 • animace (An)
 • webové stránky (Web)
 • počítačové hry
 • audiovizuální práce (Avp)