Jedná se o 27. ročník celostátní soutěže s názvem Studentský design 2017, která je podporována od roku 2012 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je zařazena jako soutěž v sekci 1.2.2 s číslem B) Umělecké soutěže. Této soutěžní přehlídky se vždy účastní více jak 35 vyšších a středních škol z Asociace škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory z celé České republiky. Každoročně pořádaná reprezentativní přehlídka studentského designu umožňuje jak zúčastněným školám, tak široké veřejnosti, porovnat kvalitu a vyspělost výtvarného a umělecko-řemeslného vzdělávání. V celostátním kole předpokládáme účast asi 180 vybraných uměleckých prací ze všech výtvarných a uměleckořemeslných studijních oborů. Jsou zde zastoupeny sekce: produktový design, grafický design, oděv – textil – obuv, sklo a multimediální tvorba. Vyvrcholením celé soutěže bude nejen uspořádání výstavy výše zmíněných exponátů po dobu 1 měsíce
(9. 3. – 4. 4. 2017) v Paláci ADRIA v Praze, ale také vyhlášení nejlepších 30 prací – laureátů soutěže, kteří se pak budou prezentovat na podzim 2017 v rámci výstavy Designblok.
SUPŠ sv. Anežky České vyslala do soutěže tři studentské práce. Maturitní práci oboru GD „Na hokej“ Petry Hejdusové a dvě práce oboru Keramika „Mísy s využitím generativního designu“ Martina Valnohy, „Lázeňský pohárek pro pohybově handicapovované uživatele“ Vavřince Vyorala.