Výstava prací studentů a pedagogů se uskuteční v termínu 3. 10. – 9. 10. 2022 v Prádelně Hradební 83 v Českém Krumlově.
Křest almanachu a vernisáž výstavy proběhne v pondělí 3. 10. 2022 v 17.30 v Prádelně Hradební 83.
(9. 10. bude výstava také součástí DOA)

Literárně – výtvarně – hudební setkání básníků, studentů a pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově a dalších přátel lesa.
Vernisáž bude plná zajímavých autorských čtení, autorské hudby a divadla. Návštěvníci výstavy budou moci shlédnout instalace, videa, plastiky, malby, fotografie a volnou grafiku.

Program vernisáže a křtu almanachu:
křest almanachu
autorské čtení kmotrů almanachu básnířky Kateřiny Bolechové a spisovatele Miroslava Pecha
autorské čtení z almanachu
autorské divadlo Karkulka Marka Borsányi
autorský hudební doprovod kapel TAM a THE ORIGINAL ELEPHANT MUSIC

úvodní text:
Dnešní doba úplně poezii nepřeje, alespoň se to říká. Ale je to skutečně tak? Tento almanach textů studentů a učitelů Střední umělecké školy sv. Anežky České v Českém Krumlově se zrodil jako motýl. Od nápadu přes housenku se v kukle přeměnil v naše textové imago. Má za cíl někde zatavit prchavé naše „něco“ z roku 2022 jako mouchu do jantaru, než se rok přelije zas o kus dál. Les nás zlákal svými majestátními stromy, pokonejšil svou zelení, vůněmi a tvary a vyděsil svým územím hejkalů a jiných lesních tvorů. Les je nám blízko, je plný fantazie, autenticity a upřímnosti. Jako my jsme chtěli.
Linda Wiedermannová

Výstava Anežčin almanach lesa se koná pod záštitou starosty města Český Krumlov Mgr. Dalibora Cardy
K propagaci akce byli přizváni Deník Českokrumlovsko, Český rozhlas České Budějovice a Televize jižní Čechy jc1, pension B&B Latrán 69