Pozor změna organizace výuky od 7. 12. 2020

Po poradě vedení školy ze dne 3. 12. 2020, bylo rozhodnuto, že u 4. A. i 4. B. bude probíhat od 7. 12. prezenční výuka podle řádného rozvrhu (s důrazem na maturitní práce), který platí od začátku školního roku. Neplatí pro ně tedy rotační výuka v týdenních cyklech, jako je doposud na stránkách školy uvedeno. V týdenních cyklech zůstávají dle stránek naší školy první až třetí ročníky. První cyklus zahajuje 7. 12. 2020 1. A, 2. A, 3. A. Předpis umožňuje i individuální konzultace (jeden plus jeden) mimo cyklus.
Dále pak dochází ke změně v organizaci klauzurních prací. V prvním pololetí školního roku 2020/2021 nebudou probíhat klauzurní práce pro první, druhý a třetí ročník (budou probíhat až ve druhém pololetí). Klauzurní práce čtvrtých ročníků za první pololetí školního roku 2020/2021 proběhnou v týdnu od 11. ledna 2021.
Výuka tělesné výchovy bude probíhat ve všech ročnících distančně.

Zpátky do školy

Dne 25. 11. 2020 se studenti vrací do školy! Organizace výuky bude probíhat podle epidemiologických popatření systému PES – stupeň 4. Studenti posledních čtvrtých ročníků mají od 25. 11. 2020 kompletní platný rozvrh. Studenti prvního, druhého, třetího ročníku budou mít od tohoto dne pouze praktickou výuku v režimu náhradního rozvrhu. S náhradním rozvrhem budou studenti seznámeni 23. 11. 2020. Další rozvolňování bude probíhat podle dalšího vývoje pandemie.
Na opětovné setkání se studenty se moc těšíme!

Přípravné kurzy budou!

S radostí všem kurzistům oznamujeme, že přípravné kurzy proběhnou. Vzhledem k přívětivější epidemiologické situaci můžeme navázat na naši nabídku dokončit zbývající přípravné kurzy. Tímto oslovujeme zákonné zástupce, kteří nám potvrdili svůj zájem o dokončení přípravných kurzů, aby věnovali pozornost organizaci přípravných kurzů. Těm, kteří se rozhodli nedokončit přípravné kurzy, vrátíme kurzovné v plné výši. Individuální konzultace s vedoucími oborů i jejich plnění se neruší. Prosíme kurzisty, aby individuální konzultace zvážili (vzhledem k návratu studentů do škol). Záleží samozřejmě na domluvě s vedoucím oboru.

Organizace přípravných kurzů

Blok 1
Tavírna 109
Sobota 5. 12. 2020
8:30 – 10:30 / Ateliéry malby
11:00 – 13:00 / Ateliéry malby
14:30 – 16:30 / Art centrum

Blok 2
Klášter
Latrán 50,
Sobota 12. 12. 2020
8:30 – 10:30 / Ateliéry fotografie a multimédií
11:00 – 13:00 / Ateliéry scénické a interiérové tvorby
14:30 – 16:30 / Ateliéry grafického designu

V případě otázek kontaktujte zástupce ředitele školy
MgA. František Postl – frantisek.postl@supsck.cz