Ve dnech 5. – 9. 11. 2018 se pět studentek 3. a 4. ročníku a dva pedagogové zúčastnilo studentského setkání pěti partnerských škol dvouletého projektu Filmmaking journey: From scratch to screen probíhajícího v rámci programu Evropské unie Erasmus+.

Studentky nejprve absolvovaly workshop týkající se práce se světlem, zvukem a zvukovými efekty, na který navázala práce v mezinárodních skupinách. Každý tým po finišování scénáře natáčel záběry pro své vlastní video na téma mediální gramotnost.

Součástí výjezdu byla také prohlídka Lisabonu a výlet do města Sintra, památky UNESCO.

Na uvedený výjezd naváže v březnu 2019 další pracovní setkání studentů zapojených v projektu, hostitelem bude tentokrát naše škola.