Dne 22. 11. se v klášteře uskutečnil opět podzimní seminář sítotisku a digitálních technologií. Sešli se odborníci z oblasti sítotisku, zástupci firem distribuujících současná tiskařská zařízení. Na závěr semináře se uskutečnila vernisáž serigrafií vzniklých při workshopu v prostorách kláštera.