Exkurze 3. – 5. října – BENÁTKY A BIENNÁLE 2022
Po dlouhé době plné covidových protiopatření se část naší školy konečně vypravila do zahraničí na větší poznávací výpravu. Studenti 2., 3. a 4. ročníku především z atelieru Užitá fotografie a média doplněni o své spolužáky dalších oborů z neděle v noci do pondělního rána přeskočili (a byl to dlouhý skok) zájezdovým autobusem přes Alpy do slavných italských Benátek.
Po příjezdu, snídani a ubytování v kempu Fusina jižně od Mestre se celá naše skupina nedočkavě nalodila na první možné Vaporetto (místní lodní MHD) a odpluli jsme nasávat zážitky a kouzla „města na laguně“.
Naším prvním cílem byla slavná Gallerie dell’Accademia plná skvostů a historicky významných benátských uměleckých děl. Od deskových byzantských maleb a gotických oltářů přes plátna umělců rané renesance, monumentální díla vrcholné renesance a baroka, až po umění klasicismu a romantismu, to vše ve velké stálé expozici Gallerie. Ta pak byla navíc doplněna o aktuální výstavu instalací a objektů Anishe Kapoora (Indie / GB), jednoho s nejvýraznějších současných světových umělců.
Po krátké pauze jsme se přesunuli uličkami podél kanálu Grande do areálu nejnižšího (původně nedostavěného) paláce, který je sídlem Peggy Guggenheim Collection – nevelké a milé, ale určitě jedné z nejvýznamnějších sbírek moderního umění 20. století v Itálii. Celý objekt je v příjemné oáze zahrady s vysunutou terasou nad Canal Grande. Po prohlídce jsme slunečným odpolednem prošli živými uličkami do samého srdce Benátek na náměstí svatého Marka, kde jsme dali studentům rozchod a pár hodin zaslouženého volného času.
Po společném návratu do kempu a marné bitvě s žíznivými komáry jsme se spravedlivým spánkem přesunuli v čase do dalšího náročného dne.
Brzy ráno po snídani skupina vyrazila lodí znovu do Benátek za hlavním cílem programu naši studijní expedice – 59. Biennale di Venezia.
Celá tato významná přehlídka současného vizuálního umění probíhá jednou za dva roky ve dvou zajímavých lokacích města Benátek ne příliš daleko od sebe. První částí jsou expozice národních pavilonů ve velkých zahradách Giardini bohužel bez naši účasti (na česko/slovenský pavilon v roce 2019 spadl strom a zatím se neopravuje).
Program 59. ročníku pod titulem „The Milk of Dreams“ postavila hlavní umělecká ředitelka Cecilie Alemani v obou hlavních výstavních místech Giardini i Arsenale na práci světových umělkyň. V Arsenale (bývalé Benátské námořní zbrojnici) výstava pokračuje dlouhou řadou zajímavých instalací v úžasném areálu staré zbrojnice v rytmu pásové výroby ve fordových závodech.
Po těchto intenzivních uměleckých zážitcích, na které běžně nestačí ani dva celé dny, jsme odpluli do kempu, abychom si odpočinuli a zregenerovali se před zpáteční cestou. Ta pak ve středu probíhala velmi dobře s příjemnou a zajímavou zastávkou ve městě Aquileia. Dnes malé městečko v pozdních dobách římské říše druhé nejvýznamnější město po Římě.
Počátkem 4. století n. l. zde pak vzniklo důležité sídlo křesťanské církve – bazilika Santa Maria Assunta (dnešní název). Ačkoli původní stavba ze 4. století byla z velké části zničena pozdějšími nájezdy Hunů a Langobardů, jako zázrakem se zde dochovala obrovská mozaiková dlažba. Má rozlohu kolem 800 m2 a tvoří ji krásné obrazce čerpající z křesťanské ikonografie.
Antické pozůstatky a patriarchální bazilika byly v roce 1998 zapsány do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Sluníčko nás celou dobu hřálo, poznávací výlet jsme si užili a těšíme se doufám na další.
Tomáš Baran