Ve čtvrtek 21. 9. se uskutečnil na dvoře Anežky na Tavírně blešák. S obdivuhodnou energií sobě vlastní jej zorganizovala naše kolegyně Věrka Chovancová. Věrce se podařilo propojit studenty z různých oborů, rodiče, učitele i další zaměstnance školy a vyzvat je k účasti na prodeji i nákupu. Především i na příjemné strávené společenské odpoledne. Vše provázela hudba 80. let, jelikož jak bylo dopředu avizováno inspirací oděvů byla 80. léta. Kromě jiného proběhla i dražba obrazů, jejíž výtěžek bude využit k nákupu pracovního materiálu našeho oboru. Děkujeme všem zúčastněným, organizátorům, moderátorům, prodávajícím i kupujícím,  návštěvníkům, kuchařům, pekařům…   Velký dík však patří především Věrce, bez jejíž iniciativy a energie by se Blešák neuskutečnil.

Eva Výborná