Projektové pracoviště ICM
„Multikulturní svět kolem nás a dějiny 20. století 2021“

I ve druhém roce po sobě se podařilo uspořádat přednášku s workshopem na téma čínského a japonského písma a ukázek kaligrafie. Program proběhl na SUPŠ sv. Anežky v Českém Krumlově v pondělí 29. listopadu 2021.

Programu, který obsáhl tři vyučovací školní hodiny, se zúčastnilo dohromady třináct studentů 2. ročníku oborů Design knihy a papíru a Užitá malba. Našimi lektory byli opět Kateřina Dědková, jednatelka jazykové školy Akai Kiku a Mgr. Dušan Andrš, PhD. z katedry sinologie Univerzity Karlovy v Praze.
První částí byla velice zajímavá přednáška o vývoji čínského písma od prapočátků ve 2. tisíciletí před naším letopočtem až po moderní dobu, i o tom jak japonština toto písmo přejala a v průběhu věků upravovala pro své potřeby. Měli jsme možnost prohlédnout si přinesené knihy a udělat si tak představu o historických i moderních druzích vazeb.
Ve druhé části dostali studenti originální japonský papír, tuš i štětce a tradiční kaligrafickou technikou zkoušeli psát v čínštině znaky pro slova jako je oheň, zima, voda, země, měsíc, slunce a jiné běžně užívané pojmy. Zajímavostí je skládání jednotlivých znaků do jednoho čtvercového útvaru a dodržování pořadí tahů. Pro číslovku jedna si například vystačíme s jedním tahem, zatímco výraz pro plný nos je složen z původních šesti znaků a vyžaduje 36 přesných tahů.
Celkově hodnotíme společně s pedagogy a studenty program jako velmi zajímavý, přínosný a kromě praktického hlediska skutečně kulturně obohacující, neboť každý člověk, který takovýto program absolvuje, bude v budoucnu při setkání s některými nabytými vědomostmi vždy vnímavějším a pozornějším.

Program byl uskutečněn v rámci celoročního projektu „Multikulturní svět kolem nás a dějiny 20. století 2021“, který podpořili Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021, Jihočeský kraj a město Český Krumlov.

Tisková zpráva ze 30.11. 2021
Autor textu a fotografií: Jan Čermák

CPDM, o.p.s. Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov T.G.Masaryka 114 Tel. 380 713 042
E-mail:cpdm@cpdm.cz www.cpdm.cz