30. 10. 2020 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

 

Pozor ZMĚNA týkající se PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ, čtěte:
PŘÍPRAVNÉ KURZY 2020

 

Vzhledem k nařízení vlády o uzavření škol probíhá veškerá výuka distančním způsobem.

 

Informace ze školní jídelny:

Po dobu distanční výuky zůstává školní jídelna v provozu. Žáci SOŠZ a SOU můžou obědy sníst v jídelně,
žáci SUPŠ si je mohou pouze odebrat do jídlonosičů. Výdej probíhá v době od 11.45 do 12.30.
Obědy na říjen si odhlašuje každý sám. Zálohy na měsíc listopad už nebudou strženy z účtů.

Jitka Strnadová
studijní oddělení
SOŠZ a SOU Český Krumlov