V sobotu 8. 10. jsme se již tradičně zapojili do akce Dny otevřených ateliérů Jihočeského kraje. Tentokrát byla veřejnosti zpřístupněná namísto klášterů hlavní budova – ateliéry oborů Užitá malba, Kamenosochařství a Grafický design II – Design knihy a papíru. V prostorách školy byly prezentovány ukázky studentských prací ze všech oborů. V ateliérech Grafického designu II se veřejnost mohla seznámit přímo s procesem tvorby některých částí knihy a tisku grafických technik díky studentům, kteří jednotlivé ukázky demonstrovali na svých autorských projektech.

Barbora Heřmanová