Vážení uchazeči,
výsledky talentové zkoušky ze dne 23. 6. 2021 ZDE

DOPIS RODIČŮM přijatých studentů

Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově vyhlašuje druhé – doplňující kolo talentových zkoušek pro školní rok 2021/2022 na tyto obory:

Kamenosochařství
Grafický design – design knihy a papíru
Grafický design – užitá grafika

Termín TZ:
23. 6. 2021 od 8:00 hodin

Termín pro odevzdání přihlášky:
15. 6. 2021, (lékařské potvrzení a známky ze 7. a 8. ročníku potvrzené příslušnou ZŠ, nebo úředně ověřené kopie vysvědčení)

Místo konání TZ:
Tavírna 109, Český Krumlov – obory KAM, GDD, GDU