Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově vyhlašuje druhé – doplňující kolo talentových zkoušek.

 

Na základě usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu, kdy je zakázána přítomnost žáků a studentů ve školských zařízeních  oznamujeme, že termín pro konání dalšího kola přijímacího řízení – talentových zkoušek se odkládá na dobu po ukončení mimořádných opatření. Pozvánka s novým termínem konání dalšího kola talentových zkoušek bude zaslána s dostatečným předstihem. Tímto není omezeno právo na podání přihlášky na jinou školu s přijímacím řízením v dubnu 2020.

 

Obory vzdělání:
Kamenosochařství (KAM) 82-41-M/16
Scénická a výstavní tvorba (SVT) 82-41-M/03
Grafický design – design knihy a papíru (GDD) 82-41-M/05
Užitá malba (MAL) 82-41-M/01

Termín TZ:
23. 3. 2020 od 8:00 hodin bude přesunut

Místo konání TZ:
Tavírna 109, Český Krumlov – obory KAM, GDD, MAL
Areál klášter, Latrán 50, Český Krumlov – obor SVT

Kritéria přijímání:
kritéria zde