V rámci projektu Filmmaking Journey: From Scratch to Screen spadajícího do programu Erasmus+ byla jako jeden z dílčích úkolů tohoto projektu vypsána soutěž spočívající v natočení videa technologií stop-motion.

Soutěž je otevřena všem studentům Anežky. Více informací na přiloženém plakátu.

S účastí naší školy v programu Erasmus+ souvisí také další skutečnost, a to, že první březnový týden bude česká škola hostit studenty a pedagogy tří zahraničních partnerských škol zapojených ve výše zmíněném projektu. Náplní pracovního týdne budou přednášky k tématu filmová propagace s následnou praktickou částí – práce studentských skupin s grafickými programy a vytváření filmového manuálu.