Exkurze Ars Electronica Linec 2018
Dne 7. září 2018 se sedm žáků 4. ročníku oboru GD zúčastnilo Festivalu Ars Electronica v Linci.
Výchozím místem byla linecká pošta, kde se prodávají lístky a kde je první část expozice. AE 2018 byla
uvedena mottem Chyba – umění nedokonalosti a představovala různé aplikace elektroniky v oblasti
umění a designu. Festival probíhá na více místech, takže exkurze byla zároveň prohlídkou Lince.

Zúčastnění žáci: Janotová Eliška, Michaela Vacková, Ivana Helclová, Jana Veselá, Barbora
Goldfingerová, Jan Vodička, Jiří Majer
Pedagogický doprovod: Marek Borsányi