Ve čtvrtek 7. září 2023 navštívila skupina studentů GDU a SVT v doprovodu svých vyučujících
letošní Ars Electronica Festival v Linci. Letošní festival měl podtitul Komu patří pravda.

Centrem byla letos naposledy před plánovanou rekonstrukcí budova bývalého poštovního úřadu Postcity. Prohlídka budovy sama o sobě byla působivým zážitkem – patra jsou propojena plechovými tobogany, které sloužily k třídění pošty. Využití sklepů dalo environmentální tématice obzvláště ponurou tematiku.

Dalšími festivalovými lokalitami, které jsme navštívili bylo linecké OK – vyhrazené genderové problematice a Francisco Carolinum se dvěma dalšími genderově tematizovanými výstavami a robotickou expozicí.

Sbírka moderního umění Lentos se k festivalu připojila prezentací své stálé sbírky a aktuální výstavou jihoamerických umělců.

Dalším bodem našeho programu byla návštěva bývalého Solného úřadu s elektronickými instalacemi asijských tvůrců.

Poslední zastávkou na pouti festivalovým Lincem byla Kunstuni, kde se dal ohmatat virtuální prostor a zhlédnout řadu dalších projektů.

Tereza Bečvářová