Letos již po jedenácté proběhla výtvarná soutěž Figura 16, kterou pořádá SUPŠ sv. Anežky. Ve středu 19. 10. hodnotila odborná komise složená z pedagogů odborných středních a vysokých škol ve složení: MgA. Libor Kaláb, pedagog UMPRUM Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, Akad. mal. Miluše Poupětová, vedoucí oboru Užitá malba VOŠUP a SUPŠ, Praha Žižkovo náměstí a Mgr., Akad. mal. Eva Výborná, vedoucí oboru Užitá malba, SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově, celkem 91 prací z 16 odborných středních škol.
Jako každoročně se soutěžilo ve třech kategoriích: Kresba postavy, Malba postavy a Portrét.

Vítězné práce ze všech tří kategorií bude možné shlédnout na výstavě Figura 16 od pondělí 31. 10. do pátku 4. 10. 2016 v areálu kláštera.