V pátek 22. 9. se studenti Malby vypravili do Chebu. Navštívili zde výstavu Igora Korpaczewského. Výstava je pojata jako retrospektiva autorova dosavadního díla.
V GAVU je zároveň možné navštívit i poměrně obsáhlou stálou výstavu současného umění ze sbírek muzea, výstavu J. Procházky a výběr gotického sochařského umění ze sbírky muzea.
Součástí muzea je rovněž retromuseum. Cestou bylo možné vidět i krásné domy tzv. Špalíčku na historickém náměstí. Pro studenty to byla cesta velice přínosná a inspirativní pro jejich vlastní práci.
Eva Výborná