Dne 31. 10. se uskutečnila na klášteře přednáška předního českého autora ilustrátora Jindry Čapka. Studenti vyslechli autorův životní příběh a seznámili se s řadou autorových knih v četných jazykových mutacích. Na přednášku navazuje tvůrčí workshop ilustrace vedený panem Čapkem pro 4. ročník GD v rámci projektu Moderní vzdělávání ve SUPŠ sv. Anežky, financovaného z prostřrdků EU. Tématem workshopu je práce na tvorbě ilustrací pro knižní vydání.