Vyhlídkové místo najdete ve Filipově Huti. Jedná se o několika tunový blok mrákotínské žuly, který výtvarně pojednali studenti kamenosochařského oboru spolu s pedagogy. Patronem realizace byla Bára Bohuslavová a Jiří Schlosser. Vedle panoramatické mapy vznikla i žulová lavička věnovaná Karlu
Klostermannovi. Z místa je krásný pohled na hraniční vrcholky s dominantou Velkého a Malého Roklanu. Mapu zde nechala umístit obec Modrava. Děkujeme všem, kteří nám během prací
pomáhali.

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/kamenna-panoramaticka-mapa-s-lavickou