Na podzim roku 2019 se uskutečnilo jednání se zástupci produkční firmy Auviex o možnosti participace studentů GD na tvorbě vizuálního stylu pro letní doprovodnou akci tradičního podniku Mezinárodního hudebního festivalu. Název doprovodné akce se ustálil na slovním spojení Kulturní lázně Krumlov. Studenti třetího ročníku nastínili možné koncepty vizuálního stylu. Vytvářeli logo a jeho aplikace na plakátu v rámci zimní klauzury.