Hned druhý den nového školního roku vyrazili studenti 2. a 3. ročníku oboru Design knihy a papíru doprovázení sluncem na plenér do Litomyšle. Za litomyšlským zámkem se s nadějí ubytovali a pak vstoupili do prostor piaristické koleje, kde sídlí Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů. V něm mohli nahlédnout pod ruce studentkám, které vyrábí makety historických knižních vazeb a v tichu klášterních restaurují iluminace. Nakonec studenti nakoukli do nové přístavby fakultní knihovny, ze které je nádherný studijní výhled přímo na zámek. Další ráno procházkou jsme došli do průmyslové části města, kde jsme měli připravenou velmi příjemnou prohlídku tiskárny HRG, ve které se kloubí současný polygrafický provoz se starým duchem tiskařským. U něj si studenti na závěr vlastnoručně vytiskli ze štočku starodávný pohled na Litomyšl. Odpolední setkání s prostorem Portmonea s výzdobou Josefa Váchala, videomappingová projekce o jeho životě a listování velkoformátovým reprintem knihy Šumava umírající a romantická z nakladatelství Paseka bylo velmi inspirující. Na sobotní poledne byl naplánován workshop kyanotypie s umělkyní Veronikou Bromovou, která nás velmi přátelsky provedla svými idejemi a pracemi ve výstavě s názvem Časy jsou časy. Završením plenérového programu byla noční komentovaná prohlídka kostela na zámeckém návrší. Moderní interiérové prvky a umělecká díla, která zcela přirozeně splynula s barokní architekturou, nás doprovodila na vyhlídku mezi věžemi kostela s pohledem na noční Litomyšl. Ukončením prohlídky byl naopak pohled vzhůru do křížení lodí na projekci Metropolis Jakuba Nepraše.

V mezerách i během tohoto různorodého programu studenti vše kresebně zaznamenávali a vypracovávali tak podklady, které budou dále výtvarně zpracovávat ve výuce. Název celého plenéru byl MAGIE HLEDÁNÍ, kterému se ve svých kresbách každý ze studentů věnoval svým vlastním způsobem pod tíhou dojmů, které v každém Litomyšl zanechala.
Kateřina Zemanová