Na začátku června pobývali čtyři pedagogové naší školy v Lotyšsku. Společně s kolegy z partnerských škol z chorvatského Zadaru
a slovenského Svidníku se v přímořské Liepaji zúčastnili závěrečného setkání v rámci projektu Facing ARTS pod hlavičkou programu Erasmus+. Tentokrát se jednalo pouze o výjezd pedagogů, bez studentů. Ti nicméně hráli důležitou roli, poněvadž hlavním bodem výjezdu byla prohlídka klauzurních prací partnerské školy Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā, jejímiž hlavními obory jsou hudba a design. Pedagogové měli příležitost nejen prohlédnout si samotné vystavené klauzurní práce, ale i být přítomni jejich hodnocení komisí. Obojí jim poskytlo možnost vzájemného srovnání, a také inspirace pro naši školu. Dalšími body programu byla prohlídka ateliérů designu a grafiky, podnětná byla i diskuse ke struktuře a průběhu oborové výuky v hostitelské škole.
Jan Rotrekl