Obor Užitá malba uspořádal exkurzi do Kutné Hory se studenty 2., 3. a 4. ročníku oboru Užitá malba a 2. ročníku Kamenosochařství na výstavu Květa a Jitka Válovy – Cesta předurčena osudem v kutnohorské galerii Gask. Rovněž studenti zhlédli stálou expozici galerie a retrospektivní výstavu malířky a grafičky Šárky Trčkové. Samozřejmě jsme neopomněli navštívit překrásné stavební památky Chrám svaté Barbory, katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a Kostnici Sedlec. Díky rozmanitosti programu si studenti rozšířili znalosti z oblasti dějin umění a každý si mohl pro sebe najít něco zajímavého a inspirativního do další tvorby.