„Svět je plný truchlivých protikladů, jimž se lze leda zasmát, a plný veselých věcí, nad nimiž by člověk s chutí zaplakal.“ (z komedie Provaz o jednom konci)

Dne 10. 5. v rámci literární a divadelní exkurze navštívili studenti 3. A divadelní představení Johanna Nestroye Provaz o jednom konci v nádherném Divadle na Vinohradech. V hlavních rolích excelovali Jan Šťastný a Marek Adamczyk. Následující den proběhla prohlídka divadla. Studenti se dostali do zákulisí a výklad jim zajistil šéf umělecko technického provozu. Mohli zblízka zhlédnout sto let starou jevištní technologii a seznámit se i s konkrétní jevištní praxí tohoto známého divadla na velké i malé studiové scéně typu Black box. Prohlídka skončila na střeše divadla s jedinečným výhledem. Následoval přesun přes Vinohrady s prohlídkou některých dominant Královských Vinohrad do dílen Divadla na Vinohradech, kde nás čekal šéf dílen a provedl nás hangáry rekvizit a aktivní dílnou výrobců kulis. Výlet do Prahy stál určitě za to a doufáme, že nebyl poslední.
Tereza Bečvářová