11. až 15. září se obor GDU vypravil na plenér do Slavonic. Ve spolupráci se Stavební hutí Slavonice se stanovil program pobytu. Studenti tak měli možnost navštívit důležitá místa. Kostel Božího Těla, slavonické podzemí, hrobku rodu Pallavicini, budovu Besídky, Starou školu s výstavou Romana France a sítotiskovou dílnou Vesna, místa hudebního undergroundu.

Pracovní náplní byla tvorba vlastní kamery obskury a její použití, laborace s kyanotypií, slepotisk, otisk míst, kresba, akvarel v plenéru.

Děkujeme slavonické huti za vytvoření podmínek pro práci a poznání okolí regionu skrze hlavní náplň SHS orientovanou na citlivý přístup k památkám. Důkladnost stavebního řemesla dýchala na nás po celou dobu pobytu.

Radek Doško