V pátek 27. ledna se Michaela Říhová a Leona Krlínová (obě ze 3. ročníku oboru GD) zúčastnily v Plzni soutěže Region 17.
Soutěžily jako dvojice v oboru tvorby plakátu na téma migrace.
Hodnotící komise jejich práci hodnotila z hlediska ideového i výtvarného velmi dobře. Bohužel jí chyběla jistá plakátová údernost, a proto se nedostala mezi tři hodnocená místa.