Tradiční seminář Asociace sítotisku a digitálního tisku, který naše škola tradičně hostí, se kvůli
vládním opatřením přesunul z podzimního termínu na první dubnový den.
Těžištěm programu byl páteční seminář v refektáři, kde byly představeny novinky v oboru, ale také
ohlédnutí za výsledky prací v oboru.
Odpoledne bylo vyhrazeno volné diskuzi o třiceti letech činnosti ASD.
V páteční pozdní odpoledne proběhla vernisáž výstavy prací z podzimního sítotiskového workshopu
V Dašicích.
Večer program neformálně pokračoval v Egon Schiele Café, kde byl mimo jiné formou projekce
odprezentován výběr prací z minulých ročníků sítotiskových workshopů.